Bostadsrättsföreningen Alba

Skåne län

Information

Bostadsrättsföreningen Alba är ett av många bolag som finns i Malmö. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Alba finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Bostadsrättsföreningen Alba som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1936-06-30.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Alba så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 040-307747.

Malmö arbetar för att bolag som Bostadsrättsföreningen Alba ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Alba. Det finns flera bolag i Skåne län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalats, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Alba är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Alba och det är följande personer, Levén, Lina Maria Larsdotter som är född 1979 och har titeln Ordinarie ledamot, Mazzoni, Nadia som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Carl Fredrik som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Ottosson, Pär Bengt Johannes som är född 1981 och har titeln Ordinarie ledamot, Wallin, John Ingvar Tobias som är född 1981 och har titeln Ordinarie ledamot, Hagenfalk, Petronella Henriette C som är född 1978 och har titeln Suppleant.Olsson, Carl Niklas Alexander som är född 1977 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Alba är 746000-0842.