HSB Bostadsrättsförening Valnöten i Malmö

Skåne län

Information

HSB Bostadsrättsförening Valnöten i Malmö är ett företag som finns i Malmö. I HSB Bostadsrättsförening Valnöten i Malmö finns det lite olika personer som är förknippade och det är Engdahl, Gustav Ivar som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot, Harlegård, Annika Kristin som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Lempert, Jack Gösta som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundin, Anna Cecilia som är född 1980 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Agne Nils-Olof som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Sakari, Anna-Karin som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamotBillgren, Tor Martin som är född 1976 och har titeln Suppleant, .

Vill man kunna komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Valnöten i Malmö så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta företaget på det sättet så kan ni försöka att nå HSB Bostadsrättsförening Valnöten i Malmö på telefon .

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är HSB Bostadsrättsförening Valnöten i Malmö av bolagstypen Bostadsrättsförening.

HSB Bostadsrättsförening Valnöten i Malmö är ett av många företag som finns i Skåne län och Malmö arbetar för att företag ska trivas i kommunen.

HSB Bostadsrättsförening Valnöten i Malmö innehar ej F-skattsedel och HSB Bostadsrättsförening Valnöten i Malmö är ej registrerat för mervärdesskatt.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Valnöten i Malmö så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Harlegård, Annika Kristin -Lempert, Jack Gösta -Lundin, Anna Cecilia -Sakari, Anna-Karin

HSB Bostadsrättsförening Valnöten i Malmö har 746000-0750 som sitt organisation och statusen för företaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Skåne län.