Bostadsrättsföreningen Svenstorp 3

Skåne län

Information

Bostadsrättsföreningen Svenstorp 3 är ett företag som finns i Malmö. I Bostadsrättsföreningen Svenstorp 3 finns det lite olika personer som är förknippade och det är Andersson, Lena Cecilia som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Jönsson, Anders Stig Hilding som är född 1922 och har titeln Ordinarie ledamot, Jönsson, Eva Birgitta Irene som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundin, Ulla Anna-Lena Birgitta som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Hans Björn som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Babic, Ulla Birgitta som är född 1947 och har titeln SuppleantPersson, Eva Maria som är född 1975 och har titeln Suppleant, .

Vill man kunna komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Svenstorp 3 så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta företaget på det sättet så kan ni försöka att nå Bostadsrättsföreningen Svenstorp 3 på telefon 040-262042.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder åt med- lemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är Bostadsrättsföreningen Svenstorp 3 av bolagstypen Bostadsrättsförening.

Bostadsrättsföreningen Svenstorp 3 är ett av många företag som finns i Skåne län och Malmö arbetar för att företag ska trivas i kommunen.

Bostadsrättsföreningen Svenstorp 3 innehar F-skattsedel och det har de haft sedan 1994-01-01 och Bostadsrättsföreningen Svenstorp 3 är även registrerat för mervärdesskatt vilket de har varit sedan 1996-01-01.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Svenstorp 3 så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Bostadsrättsföreningen Svenstorp 3 har 746000-0636 som sitt organisation och statusen för företaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Skåne län.