Bostadsrättsföreningen Adolfsborg

Skåne län

Information

I Malmö finns det ett Bostadsrättsförening som heter Bostadsrättsföreningen Adolfsborg. Det finns flera verksamheter som liknar Bostadsrättsföreningen Adolfsborg i Skåne län. Malmö är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

Sedan 1952-12-31 så har Bostadsrättsföreningen Adolfsborg varit registrerat. Idag är Bostadsrättsföreningen Adolfsborg och det finns fler verksamheter som är det i Malmö.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Adolfsborg så kan man gör det genom att posta ett brev till . Vi ni istället prata med Bostadsrättsföreningen Adolfsborg så kan ni göra det på 046-158150.

Att genom förvärv och förvaltning av fast egendom i Lund åt föreningens medlemmar upplåta bostäder under nyttjanderätt för obegränsad tid.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Engholm, Gertzy Viveca Emma C som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Gillholm, Annette som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Karl Olof Harry som är född 1981 och har titeln Ordinarie ledamot, Rettig Ruuth, Gitta som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Steen, Caroline Malin Cecilia som är född 1984 och har titeln Ordinarie ledamot, Björn-Bentzen, Therése som är född 1970 och har titeln Suppleant.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna .

Bostadsrättsföreningen Adolfsborg har 745000-0737 som sitt organisationsnummer.