Personalkooperativet Pandans Förskola Ek För

Skåne län

Information

Personalkooperativet Pandans Förskola Ek För är ett av många verksamheter som finns i Malmö. Det är nämligen den kommunen som Personalkooperativet Pandans Förskola Ek För finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Personalkooperativet Pandans Förskola Ek För är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 1994-01-01.

Personalkooperativet Pandans Förskola Ek För som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1993-08-05.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Per Albin Hanssons v. 57 B, 214 63, Malmö. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Personalkooperativet Pandans Förskola Ek För så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 040-923337.

Malmö arbetar för att verksamheter som Personalkooperativet Pandans Förskola Ek För ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Personalkooperativet Pandans Förskola Ek För. Det finns flera verksamheter i Skåne län.

Att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva förskoleverksamhet i form av ett personalkooperativ. Föreningen skall verka för en kvalitativ och stimulerande barngruppsverksam- het och förskolemiljö samt att tillgodose barnens behov av trygg- het och varaktiga relationer.

Firmatecknare för Personalkooperativet Pandans Förskola Ek För är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Hansson, Katarina -Rydberg, Charlotte Marg:a Elisabet.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Personalkooperativet Pandans Förskola Ek För och det är följande personer, Hansson, Katarina som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Rydberg, Charlotte Marg:a Elisabet som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Rydberg, Tony Michael som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Hansson, Hans Thomas som är född 1947 och har titeln Suppleant, Tjärnvall, Eva Margareta som är född 1949 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Personalkooperativet Pandans Förskola Ek För är 716439-7049.