Riksbyggens Bostadsrättsförening Helikoptern

Skåne län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Malmö och Riksbyggens Bostadsrättsförening Helikoptern är ett av dem. Skåne län är ett stort län där det finns många företag där och Riksbyggens Bostadsrättsförening Helikoptern är ett av dem. Statusen för Riksbyggens Bostadsrättsförening Helikoptern är att Bolaget är aktivt.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Helikoptern är ett Bostadsrättsförening och skapades 1992-05-11. Det finns flera olika företag i Skåne län som är ett stort län. Malmö där företaget finns i jobbar för att företag som Riksbyggens Bostadsrättsförening Helikoptern ska trivas.

I Malmö så finns det flera olika företag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostads- lägenheter, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Riksbyggens Bostadsrättsförening Helikoptern inte är momsregistrerat.

Idag är Riksbyggens Bostadsrättsförening Helikoptern och det finns flera företag som är det idag i Malmö.

Vill man komma i kontakt med Riksbyggens Bostadsrättsförening Helikoptern så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Nilsson, Peter Joakim -Ohlson, Carl Gustaf.

De som är på något sätt har med Riksbyggens Bostadsrättsförening Helikoptern är Ekelund, Claes Egon Roland som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Fors, Maria Cecilia Veronica som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot, Hansen, Henrik som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Peter Joakim som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Ohlson, Carl Gustaf som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Alf Johan Martin som är född 1977 och har titeln SuppleantPigou, Anthony Comyn som är född 1953 och har titeln Suppleant, Svensson, Gunnel Margareta som är född 1946 och har titeln Suppleant, .

Riksbyggens Bostadsrättsförening Helikoptern har 716439-5811 som sitt organisationsnummer.