Bostadsrättsföreningen Malmöbryggeriet

Skåne län

Information

Bostadsrättsföreningen Malmöbryggeriet hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Malmö som är den kommunen där Bostadsrättsföreningen Malmöbryggeriet finns. I Malmö så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Skåne län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Malmöbryggeriet tillhör verksamheterstypen Bostadsrättsförening och verksamheten har ej F-skatt. Bostadsrättsföreningen Malmöbryggeriet har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Bostadsrättsföreningen Malmöbryggeriet så kan ni göra det genom att skicka er post till Henrik Smithsg. 11, 211 56, Malmö men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på .

Malmö arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler verksamheter.

Bostadsrättsföreningen Malmöbryggeriet har idag 716439-4970 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Bartnik, Adam -Torstensson, Carina Åse Mari -Wittrup, Lina Maria är den som för stunden ansvarar för Bostadsrättsföreningen Malmöbryggeriet

Att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden.

I Bostadsrättsföreningen Malmöbryggeriet så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Bartnik, Adam som är född 1977 och har titeln Ordinarie ledamot, Gyland, Karl Ivar Folke som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Newman, Dan Kenneth Mario som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Torstensson, Carina Åse Mari som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Wittrup, Lina Maria som är född 1979 och har titeln Ordinarie ledamot, Ekblad, Rolf Marcus som är född 1974 och har titeln SuppleantFhyr, Britt Louise som är född 1965 och har titeln Suppleant, Wiklund, Anton som är född 1982 och har titeln Suppleant, .