HSB Bostadsrättsförening Siktet i Malmö

Skåne län

Information

I Malmö finns det ett Bostadsrättsförening som heter HSB Bostadsrättsförening Siktet i Malmö. Det finns flera företag som liknar HSB Bostadsrättsförening Siktet i Malmö i Skåne län. Malmö är verksamma för att främja företagandet i kommunen.

Sedan 1991-05-14 så har HSB Bostadsrättsförening Siktet i Malmö varit registrerat. Idag är HSB Bostadsrättsförening Siktet i Malmö och det finns fler företag som är det i Malmö.

Vill man komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Siktet i Malmö så kan man gör det genom att posta ett brev till Ellenborgsv. 139, 212 38, Malmö. Vi ni istället prata med HSB Bostadsrättsförening Siktet i Malmö så kan ni göra det på .

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för företaget är idag Holmgren, Patrick Christer Arno som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Lovfalken, Malin Erika som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Mile, Börje Elis Gunnar som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Olofsson, Niklas Bertil som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Gert Inge som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Sutej, Jozef som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamotJacobsen, Erik Koch som är född 1975 och har titeln Suppleant, Nilsson, Anna Marita som är född 1958 och har titeln Suppleant, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Holmgren, Patrick Christer Arno -Lovfalken, Malin Erika -Olofsson, Niklas Bertil -Olsson, Gert Inge .

HSB Bostadsrättsförening Siktet i Malmö har 716439-4392 som sitt organisationsnummer.