HSB Bostadsrättsförening Ljungbyhus 9 i Malmö

Skåne län

Information

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för HSB Bostadsrättsförening Ljungbyhus 9 i Malmö vars bolagstyp är Bostadsrättsförening.

I Malmö så är HSB Bostadsrättsförening Ljungbyhus 9 i Malmö ett av många bolag vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Skåne län så finns det ännu fler.

Malmö arbetar för att främja liknande bolag så att det ska trivas både i Malmö och i Skåne län. Redan 1989-04-18 så skapades HSB Bostadsrättsförening Ljungbyhus 9 i Malmö och bolaget är har ej F-skattsedel.

716438-9723 är organisationsnummret för bolaget som finns i Malmö.

Just nu är HSB Bostadsrättsförening Ljungbyhus 9 i Malmö och det finns många bolag som är i Skåne län

Vill ni komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Ljungbyhus 9 i Malmö så går det att nå dem via telefon på fungerar inte det går det att skicka ett brev till bolaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Eriksson, Stig Arne -Nilsson, Carl Ingmar -Pehrsson, Mats Gunnar -Skara, Edda

Följande personer är på något sätt aktiva inom HSB Bostadsrättsförening Ljungbyhus 9 i Malmö är Eriksson, Stig Arne som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Molin, Barbro Margareta som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Carl Ingmar som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Pehrsson, Mats Gunnar som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Skara, Edda som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Beltner, Laila som är född 1950 och har titeln SuppleantHöije, Eva Marianne som är född 1945 och har titeln Suppleant, .