Bostadsrättsföreningen DAVIDSHALL

Skåne län

Information

Bostadsrättsföreningen DAVIDSHALL är en verksamhet som finns i Malmö. I Bostadsrättsföreningen DAVIDSHALL finns det lite olika personer som är förknippade och det är Göransson, Kjell Arne Ingmar som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Ivarsson, Anna Maria som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamot, Libäck, Lars-Erik Kenneth som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Eneroth, Berith Frida Elisabet som är född 1975 och har titeln Suppleant, Nilsson, Karl Daniel Johannes som är född 1977 och har titeln Suppleant, Jönsson, Mårten Andreas som är född 1975 och har titeln Revisor.

Vill man kunna komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen DAVIDSHALL så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta verksamheten på det sättet så kan ni försöka att nå Bostadsrättsföreningen DAVIDSHALL på telefon .

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är Bostadsrättsföreningen DAVIDSHALL av bolagstypen Bostadsrättsförening.

Bostadsrättsföreningen DAVIDSHALL är ett av många verksamheter som finns i Skåne län och Malmö arbetar för att verksamheter ska trivas i kommunen.

Bostadsrättsföreningen DAVIDSHALL innehar F-skattsedel och det har de haft sedan 2005-01-27 och Bostadsrättsföreningen DAVIDSHALL är även registrerat för mervärdesskatt vilket de har varit sedan 2005-01-27.

√ Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Bostadsrättsföreningen DAVIDSHALL så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Göransson, Kjell Arne Ingmar -Libäck, Lars-Erik Kenneth

Bostadsrättsföreningen DAVIDSHALL har 716438-9392 som sitt organisation och statusen för verksamheten är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika verksamheter som är Bolaget är aktivt i Skåne län.