Bostadsrättsföreningen Magistraten

Skåne län

Information

Bostadsrättsföreningen Magistraten är ett av många bolag som finns i Malmö. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Magistraten finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Bostadsrättsföreningen Magistraten som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1988-04-29.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Klosterg. 8, 211 47, Malmö. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Magistraten så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Malmö arbetar för att bolag som Bostadsrättsföreningen Magistraten ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Magistraten. Det finns flera bolag i Skåne län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Magistraten är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Carlsson, Jenny Louise -Friman, Peter.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Magistraten och det är följande personer, Carlsson, Jenny Louise som är född 1977 och har titeln Ordinarie ledamot, Friman, Peter som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Hammer, Anders Tore Jörgen som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Roos, Antonie som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Sigurdorsdottir, Sigrun som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Hult, Anna Camilla som är född 1970 och har titeln Suppleant.Schmitz, Magnus Theodor som är född 1973 och har titeln Suppleant, Furtula, Vedran som är född 1981 och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Magistraten är 716438-6125.