Bostadsrättsföreningen Maria Stenbock

Skåne län

Information

716438-6117 är organisationsnummer för bolaget Bostadsrättsföreningen Maria Stenbock. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Bostadsrättsföreningen Maria Stenbock är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Malmö som är den kommunen som Bostadsrättsföreningen Maria Stenbock finns i.

Bostadsrättsföreningen Maria Stenbock har varit registrerat sedan 1988-04-13 och det finns flera bolag i Skåne län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för Bostadsrättsföreningen Maria Stenbock så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

Bostadsrättsföreningen Maria Stenbock är och det finns flera bolag i Malmö som också är .

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Maria Stenbock är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Maria Stenbock så kan ni göra det på telefon genom 040-127191 eller genom brev på följande adress:
Stenbocksg. 6, 211 50, Malmö

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med Bostadsrättsföreningen Maria Stenbock och det är Ahlm, Peter Mikael som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Enflo, Kerstin Sofia som är född 1978 och har titeln Ordinarie ledamot, Longo, Olivia Cecilia Christina som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot, Mikaelsson, Karl Johan som är född 1977 och har titeln Ordinarie ledamot, Röme, Karl Daniel Nicholai som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamot, Ölmestig, Daniel Erik Johan som är född 1981 och har titeln SuppleantÅkerstedt, Gunilla Margaretha som är född 1957 och har titeln Suppleant,