Bostadsrättsföreningen Skvadronen

Skåne län

Information

I Skåne län så finns Bostadsrättsföreningen Skvadronen. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som bolaget ligger i är Malmö här finns det många olika Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Skvadronen tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Skåne län. Malmö jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Skåne län gör att bolag trivs där.

Bostadsrättsföreningen Skvadronen är ej momsregistretat och har organisationsnummer 716438-4187.

Vill man komma i kontakt med bolaget så kan man nå dem via telefon: (okänt telefonnummer).

Bostadsrättsföreningen Skvadronen är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I Bostadsrättsföreningen Skvadronen så sitter följande personer i styrelsen: , , , , , Richert, Jan Fredrik som är född 1975 och har titeln Suppleant .

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.