Bostadsrättsföreningen Lyngby

Skåne län

Information

I Skåne län så finns Bostadsrättsföreningen Lyngby. Det är en av många företag som är verksamma i denna region. Kommunen som företaget ligger i är Malmö här finns det många olika Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Lyngby tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Skåne län. Malmö jobbar hårt för att företag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra företag som finns i Skåne län gör att företag trivs där.

Bostadsrättsföreningen Lyngby är ej momsregistretat och har organisationsnummer 716407-4390.

Vill man komma i kontakt med företaget så kan man nå dem via telefon: 040-121765 alternativt besöka eller skicka post till Bostadsrättsföreningen Lyngby på följande adress Föreningsg. 65 A, 211 52, Malmö.

Bostadsrättsföreningen Lyngby är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I Bostadsrättsföreningen Lyngby så sitter följande personer i styrelsen: , , , Dahlberg, Gert Bertil som är född 1950 och har titeln Suppleant ,

Företaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och andra lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.