HSB Bostadsrättsförening Klas i Malmö

Skåne län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Malmö och HSB Bostadsrättsförening Klas i Malmö är ett av dem. Skåne län är ett stort län där det finns många verksamheter där och HSB Bostadsrättsförening Klas i Malmö är ett av dem. Statusen för HSB Bostadsrättsförening Klas i Malmö är att Bolaget är aktivt.

HSB Bostadsrättsförening Klas i Malmö är ett Bostadsrättsförening och skapades 1986-10-21. Det finns flera olika verksamheter i Skåne län som är ett stort län. Malmö där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som HSB Bostadsrättsförening Klas i Malmö ska trivas.

I Malmö så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att HSB Bostadsrättsförening Klas i Malmö inte är momsregistrerat.

Idag är HSB Bostadsrättsförening Klas i Malmö och det finns flera verksamheter som är det idag i Malmö.

Vill man komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Klas i Malmö så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Bravo Cassone, Nelson Ivan -Holst, Leif Jörgen -Johansson, Åsa Britt-Marie -Svensson, Kerstin Margareta.

De som är på något sätt har med HSB Bostadsrättsförening Klas i Malmö är Bravo Cassone, Nelson Ivan som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Holst, Leif Jörgen som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Åsa Britt-Marie som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Kvist, Kaj Rutger som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Svensson, Kerstin Margareta som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Grahn, Daniel Anders som är född 1983 och har titeln SuppleantHansson, Ylva Christina som är född 1957 och har titeln Suppleant, .

HSB Bostadsrättsförening Klas i Malmö har 716407-4275 som sitt organisationsnummer.