Bostadsrättsföreningen Adolf Fredrik i Malmö

Skåne län

Information

I Malmö finns det ett Bostadsrättsförening som heter Bostadsrättsföreningen Adolf Fredrik i Malmö. Det finns flera bolag som liknar Bostadsrättsföreningen Adolf Fredrik i Malmö i Skåne län. Malmö är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Sedan 1986-01-27 så har Bostadsrättsföreningen Adolf Fredrik i Malmö varit registrerat. Idag är Bostadsrättsföreningen Adolf Fredrik i Malmö och det finns fler bolag som är det i Malmö.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Adolf Fredrik i Malmö så kan man gör det genom att posta ett brev till Beritta Gurrisg. 9 C, 217 53, Malmö. Vi ni istället prata med Bostadsrättsföreningen Adolf Fredrik i Malmö så kan ni göra det på .

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Carlstein, Bo Öjer som är född 1934 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Bengt Lennart Josef som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Palmqvist, Eva Rose-Marie Ingegärd som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Pettersson, Arne Sigvard som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Schulze, Erich Dieter Heinrich som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Rosvall, Gun-Britt Anita som är född 1941 och har titeln SuppleantThorsheim, Claes-Göran Bertil som är född 1949 och har titeln Suppleant, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna .

Bostadsrättsföreningen Adolf Fredrik i Malmö har 716407-3467 som sitt organisationsnummer.