Bostadsrättsföreningen Sundsblick, Västra Hamnen

Skåne län

Information

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i fastigheten Malmö Salongen 8, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadslögenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalats, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Bostadsrättsföreningen Sundsblick, Västra Hamnen vars bolagstyp är Bostadsrättsförening.

I Malmö så är Bostadsrättsföreningen Sundsblick, Västra Hamnen ett av många bolag vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Skåne län så finns det ännu fler.

Malmö arbetar för att främja liknande bolag så att det ska trivas både i Malmö och i Skåne län. Redan 1983-03-18 så skapades Bostadsrättsföreningen Sundsblick, Västra Hamnen och bolaget är har ej F-skattsedel.

716407-1636 är organisationsnummret för bolaget som finns i Malmö.

Just nu är Bostadsrättsföreningen Sundsblick, Västra Hamnen och det finns många bolag som är i Skåne län

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Sundsblick, Västra Hamnen så går det att nå dem via telefon på fungerar inte det går det att skicka ett brev till bolaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Följande personer är på något sätt aktiva inom Bostadsrättsföreningen Sundsblick, Västra Hamnen är Ekegren Berlin, Carin Anne-Marie Chr som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Lehmann, Kenth Roland som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Söderling, Gunhild Boel Gabriella som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Alinder, Mats Ruben som är född 1947 och har titeln Suppleant, Theilgaard-Mönch, Kim som är född 1964 och har titeln Suppleant, .