HSB Bostadsrättsförening Abboten i Malmö

Skåne län

Information

HSB Bostadsrättsförening Abboten i Malmö är en verksamhet som finns i Malmö. I HSB Bostadsrättsförening Abboten i Malmö finns det lite olika personer som är förknippade och det är Gustafsson, Alf Ture Kenneth som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Kron, Sofie Caroline som är född 1980 och har titeln Ordinarie ledamot, Nordström, Liisi Marjatta som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Roijer, Tomas Martin Fredrik som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, West, Lisbeth Marie-Louise som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Nasser Moghaddassi, Mahnaz som är född 1960 och har titeln SuppleantZambrano, Kim Cecilia som är född 1970 och har titeln Suppleant, .

Vill man kunna komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Abboten i Malmö så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta verksamheten på det sättet så kan ni försöka att nå HSB Bostadsrättsförening Abboten i Malmö på telefon .

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är HSB Bostadsrättsförening Abboten i Malmö av bolagstypen Bostadsrättsförening.

HSB Bostadsrättsförening Abboten i Malmö är ett av många verksamheter som finns i Skåne län och Malmö arbetar för att verksamheter ska trivas i kommunen.

HSB Bostadsrättsförening Abboten i Malmö innehar ej F-skattsedel och HSB Bostadsrättsförening Abboten i Malmö är ej registrerat för mervärdesskatt.

√ Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Abboten i Malmö så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Gustafsson, Alf Ture Kenneth -Nordström, Liisi Marjatta -Roijer, Tomas Martin Fredrik -West, Lisbeth Marie-Louise

HSB Bostadsrättsförening Abboten i Malmö har 716407-1586 som sitt organisation och statusen för verksamheten är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika verksamheter som är Bolaget är aktivt i Skåne län.