HSB Bostadsrättsförening Lutan i Malmö

Skåne län

Information

HSB Bostadsrättsförening Lutan i Malmö hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Malmö som är den kommunen där HSB Bostadsrättsförening Lutan i Malmö finns. I Malmö så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Skåne län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. HSB Bostadsrättsförening Lutan i Malmö tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och bolaget har ej F-skatt. HSB Bostadsrättsförening Lutan i Malmö har funnits sedan och 1998-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till HSB Bostadsrättsförening Lutan i Malmö så kan ni göra det genom att skicka er post till Marietorps Allé 37 D, 217 74, Malmö men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på .

Malmö arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler bolag.

HSB Bostadsrättsförening Lutan i Malmö har idag 716407-1057 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Jakobsson, Karl Hampus -Lindblad, Carl Oscar -Sandgren, Karin Gunilla -Svensson, Rolf är den som för stunden ansvarar för HSB Bostadsrättsförening Lutan i Malmö

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I HSB Bostadsrättsförening Lutan i Malmö så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Jakobsson, Karl Hampus som är född 1979 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindahl, Tobias Leander som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindblad, Carl Oscar som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot, Sandgren, Karin Gunilla som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Svensson, Rolf som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Thulin, Maj-Britt som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamotvon Bahr, Lars Henrik Robert som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot, Carlsson, Pär Magnus Julius som är född 1973 och har titeln Suppleant, Sparre, Erik Casimir som är född 1971 och har titeln SuppleantSylvan, Per Rickard Patrik som är född 1955 och har titeln Suppleant.