Bostadsrättsföreningen Tingdammen

Skåne län

Information

I Skåne län så finns Bostadsrättsföreningen Tingdammen. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som bolaget ligger i är Malmö här finns det många olika Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Tingdammen tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Skåne län. Malmö jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Skåne län gör att bolag trivs där.

Bostadsrättsföreningen Tingdammen är ej momsregistretat och har organisationsnummer 716407-0422.

Vill man komma i kontakt med bolaget så kan man nå dem via telefon: 040-325000 alternativt besöka eller skicka post till Bostadsrättsföreningen Tingdammen på följande adress Johanneslustg. 9, 212 28, Malmö.

Bostadsrättsföreningen Tingdammen är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I Bostadsrättsföreningen Tingdammen så sitter följande personer i styrelsen: , , , , , Jutemark, Agneta Rose-Marie som är född 1949 och har titeln Suppleant . Kruse Simonsen, Per som är född 1959 och har titeln Suppleant , Månsson, Anna Cecilia som är född 1971 och har titeln Suppleant ,

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostads- lägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalats, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen skall i sin verksamhet även i övrigt främja de kooperativa idéerna, i första hand inom bostadsförsörjningen.