Riksbyggens Bostadsrättsförening Malmöhus nr 42

Skåne län

Information

Riksbyggens Bostadsrättsförening Malmöhus nr 42 är ett bolag som finns i Malmö. I Riksbyggens Bostadsrättsförening Malmöhus nr 42 finns det lite olika personer som är förknippade och det är Andersson, Mats Göran Peter som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Ekholm, Åsa Louise som är född 1980 och har titeln Ordinarie ledamot, Jönsson, Bengt Erik som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Jönsson, Elsiv Solgärd Yvonne som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Svanfelt, Dan Jörgen som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Andreas Kristoffer som är född 1976 och har titeln SuppleantJonsson, Carl Georg Anders som är född 1964 och har titeln Suppleant, Svensson, Bengt Arne som är född 1950 och har titeln Suppleant, .

Vill man kunna komma i kontakt med Riksbyggens Bostadsrättsförening Malmöhus nr 42 så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta bolaget på det sättet så kan ni försöka att nå Riksbyggens Bostadsrättsförening Malmöhus nr 42 på telefon .

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalats, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen skall i sin verksamhet även i övrigt främja de kooperativa ideérna, i första hand inom bostadsförsörjningen.

Idag är Riksbyggens Bostadsrättsförening Malmöhus nr 42 av bolagstypen Bostadsrättsförening.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Malmöhus nr 42 är ett av många bolag som finns i Skåne län och Malmö arbetar för att bolag ska trivas i kommunen.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Malmöhus nr 42 innehar ej F-skattsedel och Riksbyggens Bostadsrättsförening Malmöhus nr 42 är ej registrerat för mervärdesskatt.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Riksbyggens Bostadsrättsförening Malmöhus nr 42 så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Riksbyggens Bostadsrättsförening Malmöhus nr 42 har 716406-9440 som sitt organisation och statusen för bolaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Skåne län.