Bostadsrättsföreningen Västerport

Skåne län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Malmö och Bostadsrättsföreningen Västerport är ett av dem. Skåne län är ett stort län där det finns många verksamheter där och Bostadsrättsföreningen Västerport är ett av dem. Statusen för Bostadsrättsföreningen Västerport är att Bolaget är aktivt.

Bostadsrättsföreningen Västerport är ett Bostadsrättsförening och skapades 1979-09-28. Det finns flera olika verksamheter i Skåne län som är ett stort län. Malmö där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som Bostadsrättsföreningen Västerport ska trivas.

I Malmö så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att förvärva och förvalta hus i Malmö kommun och att inom egendomen åt med- lemmarna upplåta lägenheter med nyttjanderätt under obegränsad tid.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Bostadsrättsföreningen Västerport inte är momsregistrerat.

Idag är Bostadsrättsföreningen Västerport och det finns flera verksamheter som är det idag i Malmö.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Västerport så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

De som är på något sätt har med Bostadsrättsföreningen Västerport är Aasholm, Jesper som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Fransson, Kent Roland Lennart som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Orest, Hans Fredrik som är född 1980 och har titeln Ordinarie ledamot, Synnergren, Britten Karin Anita som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Ernst & Young Aktiebolag som är född och har titeln Revisor, Odéen, Carl Magnus Sverker som är född 1949 och har titeln RevisorVestergaard Nielsen, Flemming som är född 1965 och har titeln Revisorssuppleant, Anvelid, Per-Eric Thomas som är född 1957 och har titeln Huvudansvarigrevisor, .

Bostadsrättsföreningen Västerport har 716406-9085 som sitt organisationsnummer.