Bostadsrättsföreningen Schougen

Skåne län

Information

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder åt med- lemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Bostadsrättsföreningen Schougen vars bolagstyp är Bostadsrättsförening.

I Malmö så är Bostadsrättsföreningen Schougen ett av många bolag vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Skåne län så finns det ännu fler.

Malmö arbetar för att främja liknande bolag så att det ska trivas både i Malmö och i Skåne län. Redan 1992-08-18 så skapades Bostadsrättsföreningen Schougen och bolaget är har ej F-skattsedel.

716405-6280 är organisationsnummret för bolaget som finns i Malmö.

Just nu är Bostadsrättsföreningen Schougen och det finns många bolag som är i Skåne län

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Schougen så går det att nå dem via telefon på 040-6646779 fungerar inte det går det att skicka ett brev till bolaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Följande personer är på något sätt aktiva inom Bostadsrättsföreningen Schougen är Börjesson, Hans Thomas som är född 1977 och har titeln Ordinarie ledamot, Hellström, Karl Anders Fredrik som är född 1980 och har titeln Ordinarie ledamot, Håkansson, Björn Daniel Christoffer som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Lidén, Jan Erik Roland som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Ljungdell, Jan Mårten som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Dahlberg, Ebba Carin Margareta som är född 1980 och har titeln SuppleantElfborg, Ulf Kenneth som är född 1957 och har titeln Suppleant, Levin, Lars David som är född 1980 och har titeln Suppleant, .