Medkonf

Skåne län

Information

Medkonf hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Malmö som är den kommunen där Medkonf finns. I Malmö så finns det många olika Enskild firma och i Skåne län så finns det ännu fler Enskild firma. Medkonf tillhör bolagstypen Enskild firma och bolaget har F-skatt vilket Medkonf har haft sedan 2006-12-14. Medkonf har funnits sedan och 2007-01-04 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Medkonf så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 073-7029402.

Malmö arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler bolag.

Medkonf har idag 610124-XXXX som sitt organisationummer.

är den som för stunden ansvarar för Medkonf

Konsultation oc administration avser att hjälpa framför allt medicinska föreningar vid organisering och utförande av deras årsmöten, kurser och konferenser. Konsultation gäller förfarande vid bokning av lokaler, detagaradministration, utställaradministration, kontakten med konferenslokaler och bokningar. Samt administrativa behov och stöd till deras medlemmar - såsom utskick och information.

I Medkonf så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Ädel Malmborg, Kjerstin Maria som är född 1961 och har titeln Innehavare av enskild firma, .